S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Invited speakers

Plenary speakers


Prof. Dr. Dr. h.c. Markus Antonietti

(Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces,  Germany)

Markus Antonietti has studied Chemistry in Mainz and did his doctorate with Hans Sillescu. His habilitation on nanogels in 1990 fueled his enthusiasm for complex materials. After a professorship at the University of Marburg, he was appointed director for the department of Colloid Chemistry at the MPI of Colloids and Interfaces in 1993. Antonietti’s contributions to the chemical community comprise many aspects, but first of all he is devoted to creativity in research. He enjoys cooking and loud music.

________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Janez Plavec

(National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia)

Janez Plavec je diplomiral na (današnji) FKKT Univerze v Ljubljani l. 1987 in magistriral l. 1990. Doktoriral je l. 1995 na Univerzi v Uppsali. Leta 2002 je gostoval v okviru Fulbrightovega programa na Georgia Institute of Technology v Atlanti. Je vodja Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo na KI. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo študij struktur in dinamike bioloških makro-molekularnih sistemov, konformacijskih ravnotežij nukleinskih kislin, strukturne predorganizacije modificiranih oligonukleotidov v povezavi s potencialno terapevtsko uporabnostjo, proučevanje vpliva podedovanih mutacij na prostorsko strukturo prionskih proteinov v povezavi z nevrodegenerativnimi boleznimi, ipd.  Njegova znanstvena bibliografija obsega preko 200 izvirnih del. Njegov h-indeks je 31. V Sloveniji je organiziral 14 mednarodnih znanstvenih dogodkov z eminentno udeležbo tujih strokovnjakov. Bil je mentor 15 doktorjem znanosti. Leta 2017 je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju raziskav zgradbe nukleinskih kislin in proteinov z uporabo jedrske magnetne resonance, leta 2018 pa nagrado Indian Society of Chemists and Biologists for Excellence.

________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Paolo Fornasiero

(Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Italy)

Paolo Fornasiero obtained his degree in Chemistry in 1992 and his PhD in 1997 at the University of Trieste (Italy). After a post-doctoral fellowship at the University of Reading (UK), he was appointed as an assistant professor in 1998, associate professor of inorganic chemistry in 2006, and full professor in 2017 at the University of Trieste. In 2015, he became an associate editor of the journal ACS Catalysis. His research focuses on the application of inorganic chemistry to nanosciences for the preparation of new materials useful in the fields of energy and environmental protection. He received the 2005 Nasini Gold Medal, the 2013 Chiusoli Gold Medal, the 2017 Heinz Heinemann Award and the 2017 Kramer Award.

________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Zdravko Kravanja

(Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Maribor, Slovenia)

Med leti 1981-1984 je bil zaposlen v Tovarni dušika Ruše v proizvodnji korunda in karborunda. V letih 1988/89 je bil raziskovalec na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, ZDA, ki ga je kasneje obiskal tudi kot vabljeni profesor. Doktoriral je 1990 na Univerzi v Mariboru in začel akademsko kariero. Med leti 1999-2002 je bil član upravnega odbora Univerze v Mariboru.  Od leta 2001 je redni profesor na FKKT Univerze v Mariboru za predmetno področje kemijsko inženirstvo. Med leti 2000 in 2015 je bi prodekan za izobraževalno dejavnost na FKKT. Od leta 2008 je vodja Laboratorija za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj in prav tako vodja programske skupina P2-0032 Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj. Od leta 2015 je dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Od leta 2018 je predsednik upravnega odbora Društva univerzitetnih profesorjev Maribor. Glavne raziskovalne vsebine so trajnostna procesna sinteza, večkriterijsko optimiranje, toplotna in energetska integracija procesov in drugih sistemov, sinteza in optimiranje preskrbovalnih mrež, npr. za proizvodnjo biogoriv ter zbiranje, recikliranje in predelavo komunalnih odpadkov, razvoj programa TransGen za toplotno integracijo velikih proizvodnih sistemov, strukturno in parametrično optimiranje z mešano celoštevilskim linearnim ali nelinearnim programiranjem, razvoj računalniškega paketa za sintezo procesov MIPSYN, dinamika procesov (simultano reševanje in optimiranje diferencialno algebersih sistemov), operabilnost in nedoločenost sistemov. Sodeloval ali vodil je tudi številne nacionalne in  mednarodne projekte. Poleg številnih drugih nagrad, je leta 2017 prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.

 

Keynote speakers


Dr. Petar Djinović, National Institute of Chemistry, Slovenia

Prof. Dr. Robert Dominko, National Institute of Chemistry, Slovenia

Prof. Dr. Peter Krajnc, Faculty of chemistry and chemical technology, University of Maribor, Slovenia

Doc. Dr. Danjela Kuščer, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenia

Prof. Dr. Ingrid Milošev, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenia

Prof. Dr. David Šarlah, University of Illinois, Urbana (IL), USA

Prof. Dr. Polona Žnidaršič Plazl, Faculty of chemistry and chemical technology, University of Ljubljana, Slovenia